Zdě vložte informace o Vašem eshopu (adresa provozovny, kontakty atd.)

Na stránkách se pracuje omlouváme se
 

Záhlaví stránek „Otevřený a poctivý přístup ke klientům se vždy vyplatí.”

 
 

Kává pro zdraví

Ganoderma lucidum - Reishi
(Lesklokorka lesklá)
je po staletí opěvována v čínské a japonské literatuře. V Číně je považována za houbu dlouhověkosti
obdobně jako v Japonsku Shii-take. Čínskými názvy ¨Ling Zhi¨ nebo ¨Ling Chih¨ je přímo označována jako
¨houba nesmrtelnosti¨ resp. jako ¨magická květina¨. Slovo ¨Zhi¨ se dá rovněž interpretovat jako božská
léčivá bylina¨, japonský název ¨Reishi¨ má stejný význam. Koncem 80. let byly publikovány práce
dokazující schopnost houby regulovat hladinu lipidů, glukozy v krvi, krevní tlak a z houby byl izolován
komplex polysacharidů příznivě ovlivnující imunitní systém.
Lesklokorka lesklá patří mezi houby, které se pěstují nikoliv z kulinárních, ale především z léčebných
důvodů. Vzhledem k dřevnaté konzistenci se požívá ve formě prášků, tablet, tinktur, čajů a sirupů.
Na první pohled nepříliš zajímavá houba, tedy z pohledu praktického houbaře. Ovšem zdání klame, tato
pěkná jakoby nalakovaná houba má fantastické léčivé schopnosti. Posiluje dosti významně imunitní
systém, upravuje krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi, léčí revma, velmi účinná je proti migrénám a
nespavosti a ocení ji především kardiaci a astmatici. Obsahuje rovněž polysacharidy s protinádorovými
účinky, takže je i vhodná jakožto prevence proti rakovině. Plodnice nelze bohužel konzumovat přímo,
protože jsou velmi tvrdé a dřevnaté konzistence. V medicíně, zvlášť v té čínské se tato houba využívá
v podobě sirupů a tinktur.Vyrůstá z kořenů a pařezů listnáčů, vzácně i jehličnanů.
V čínských nemocnicích podávají pacientům extrakt z houby ve formě sirupu jako součást léčby při:
Ÿposílení imunitního systému resp. zvýšení odolnosti vůči stresu
Ÿchronické bronchitidě
Ÿastmatu
Ÿkardiovaskulárních nemocech
Ÿhypertenzi
Ÿonemocnění žloutenkou
Ÿnespavosti
Ÿmigréně
Ÿdně
Ÿrevmatu
Ÿsklerodermii
ŸDermatomyositii
ŸLupus erythematodes
ŸAlopecia areata
ŸMyotonia atrophicans
ŸDystrophia musculorum progresiva
Ÿa dalších poruchách
V Japonsku je v současné době Ganoderma lékaři doporučována k léčení více než dvaceti chorob
a různých potíží, včetně migrény a bolestí hlavy, hypertenze, bronchitidy, asthma bronchiale, artritidy,
anorexie, gastritidy, hemoroidů, diabetu, hypercholesterolemie, nefritidy, dysmenorey, hepatitidy typu B,
leukopenie, kardiovaskulárních problémů, různých typů karcinomů a akutní myeloblastické leukemie.
Ganoderma lucidum
Farmakologicky aktivní látky
Z Ganoderma lucidum byla izolována řada zajímavých látek. Většina z nich je dobře rozpustná ve vodě
a dá se z houby vyluhovat horkou vodou (asi 10 % váhy sušiny). To vysvětluje, proč nejčastější lékovou
formou tohoto léčiva je odvar, připravovaný podobně jako čaj. Přirozeně rostoucí houba má mimořádně
hořkou chuť, způsobenou přítomností lanostanových terpenoidů, ale ta se ztrácí při jejím umělém
pěstování. Vztah mezi hořkou chutí a farmakologickým účinkem léčiva není zcela jasný. Zdá se však, že
tyto hořce chutnající látky jsou zodpovědné za antialergický efekt (Mizuno, 1996b), ale jejich nepřítomnost
nemá vliv na další farmakologické účinky.
Glykany a proteoglykany
Byly izolovány dva polysacharid-proteinové komplexy, ganoderan A a C, které vykazují vysokou
hypoglykemickou aktivitu (Hikino et al., 1989) a ve vodě rozpustné heteropolysacharidy s antitumorovou
aktivitou. Tato aktivita je vázána na různé hetero-b-8-D-glykany, zejména arabinoxylo-b-D-glukan,
xylo-b-D-glukan, manno-b-D-glukan a xylomanno-b-D-glukan, respektive jejich proteinové komplexy
(Mizuno, 1991). Byly nalezeny i četné glykogenu podobné polysacharidy, jako např. fukogalaktan
a manofukogalaktan, fukoxylomannan a xylomannoarabinogalaktan, ty však nevykazují žádnou
antitumorovou aktivitu. Peptidoglykan s molekulovou hmotností kolem 100 kDa má hypotenzivní účinek
a je jedním z faktorů, podílejících se na snížení krevního tlaku u hypertoniků po podání.
Organické sloučeniny germania
V Ganoderma lucidum byly nalezeny vysoké koncentrace germania a je zřejmé, že tento kov, který se
v přírodě nachází jen v nepatrných množstvích, je houba schopna účinně koncentrovat. V potravinách
a různých biologických materiálech se pohybuje koncentrace germania od 0,1 do 1,0 ppm, ale
v Ganoderma lucidum byly zjištěny koncentrace až 2 000 ppm. Germanium se v houbě nachází ve formě
organokovové sloučeniny, karboxyetyl-germanium-seskvioxidu, známé pod označením Ge-132 (Asai,
1980). Tato téměř netoxická organokovová sloučenina (Nagata et al., 1978) vykazuje řadu
farmakologických účinků spojovaných s efektem germania na organizmus (Tomizawa et al., 1978).
Významná je zejména jeho antitumorová aktivita (Sato a Iwaguchi, 1979; Kumano et al., 1985) a jeho
schopnost posilovat imunitní systém (Mizushima et al., 1980; Yoshidi a Arimori, 1982). Klinické zkoušky
Ge-132 prokázaly jeho dobrou tolerovatelnost až do denní dávky 3g a přinesly řadu překvapivě dobrých
terapeutických výsledků u mnoha chorob, zejména při léčbě některých tumorů (Asai, 1980). Poněvadž
Ge-132 má i analgetické účinky (Hachisu et al., 1983), přináší úlevu i pacientům v terminální formě
rakoviny. Není bez zajímavosti, že vysoké koncentrace germania byly zjištěny i v některých dalších
léčivých rostlinách, jako např. v česneku či kořenu žen-šen (Mino et al., 1980).
Protizánětlivé terpenoidy
V extraktech léčiva byla nalezena celá řada vysoce oxidovaných triterpenoidů. Mezi nejvýznamnější patří
skupina kyseliny ganoderové a kyseliny lucidenové (obr. 2) (Streeper et al., 1995), látek s nimiž je
spojována protizánětlivá aktivita (Stavinoha et al., 1995). Až dosud bylo izolováno kolem dvaceti látek
tohoto typu, lišících se pouze substituenty v polohách 3 (R1), 7 (R2) a 11 (R3). Přítomnost těchto
protizánětlivých látek v Ganoderma lucidum vysvětluje, proč je doporučována při problémech s pamětí
a jako léčivo při demencích. Za jednu z možných příčin demencí Alzheimerova typu jsou v poslední době
uvažovány i zánětlivé procesy v mozku (Rogers, 1995) a podávání protizánětlivých látek je proto
považováno za účinnou terapii Alzheimerovy choroby (McGeer a Rogers, 1992; Corrada et al., 1996).
Protizánětlivé triterpenoidy typu kyseliny ganoderové a lucidenové by tak mohly v budoucnu rozšířit
spektrum léčiv Alzheimerovy choroby.
Ostatní biologicky aktivní látky
Mezi další biologicky aktivní látky nalezené v Ganoderma lucidum patří některé steroidy (např.
24-cholesta-7,22-dien-3,6-diol, ganodesteron), nukleosidy a nukleotidy (5'-GMP, 5'-XMP), lektiny, volné
aminokyseliny a minerály. Některé z nich se mohou podílet na dalších farmakologických aktivitách, např.
jejím inhibičním účinku na agregaci krevních destiček, na imunomodulačních schopnostech apod.
Káva
Pravlastí kávy je s největší pravděpodobností Etiopie (provincie Kaffa), kde se ještě v současné době
nachází divoce rostoucí keře kávovníku. Odtud byl nejspíše přenesen ve 13. a 14.století válečníky při
vojenských taženích do Jemenu, kde byl vysazen na terasovitá políčka a dále kultivován.
Pěstování kávy
Pěstování kávy bylo až do konce 18.století převážně výsadou obyvatelů Arabského poloostrova. Pro
zdejší pěstitele a obchodníky byla káva velkým zdrojem příjmů. Vývoz zelených zrn kávy byl pod těžkými
tresty zakázán a Arabové záměrně znehodnocovali kávová semena varem, aby nemohlo dojít
k vypěstování keřů kávovníku mimo Arábii. Největší zásluhu na rozšíření pěstování kávy i v jiných
oblastech světa mají zejména Holanďané, kteří na počátku 17.století tajně přivezli zelená kávová semena
z Jemenu. Rozhodli se pro pěstování této plodiny ve svých zámořských koloniích a v krátké době počali
kultivovat první keře kávovníku na Ceylonu (1658) a v Indii. Posléze se pěstování kávy rozšířilo i na Jávu
(1697). Holandská Východoevropská společnost na konci 18.století v produkci kávy vytlačila arabskou
konkurenci na druhé místo. Roku 1720 tajně převezl Francouz Chevalier Gabriel Mathieu de Clieu první
kávovník na ostrov Martinique. Tento zřejmě krádeží získaný keříček od Holanďanů dal nejspíše základ
klonu miliónů kávových keřů, rostoucích dnes ve Střední Americe a oblasti Karibiku. V období kolem roku
1730 byl vyslán Brazilským panovníkem do Francouzské Guyany poručík Francisco de Melho Palheta
za účelem urovnání pohraničního sporu. Jeho pravým posláním však bylo získat a přivézt do Brazílie
semena kávovníku. To se mu nakonec lstí, kdy se vetřel do přízně manželky guvernéra nakonec podařilo.
Pěstování kávovníku se v Brazílii nakonec tak rozšířilo, že v současné době je největším světovým
producentem kávy. O další rozšíření kávovníku do ostatních oblastí světa se následně nejvíce zasadili
Angličané a Španělé, kteří zavedli pěstování kávy ve svých koloniích.
Pití kávy
Pití kávy se na rozdíl od jejího pěstování, rozšířilo již v 15.století mimo oblast Arabského poloostrova
do blízkých zemí Orientu, kde v jednotlivých městech vznikaly hojně navštěvované kavárny. V roce 1517
přivezla turecká vojenská výprava kávu z Egypta do Cařihradu. Požívání kávy se v Turecku stalo vášní
a odtud se tento zvyk postupně rozšířil i do ostatních evropských zemí. Ačkoli šlo nejdříve o velká přístavní
města (Benátky, Marseille, Amsterodam, Londýn, Hamburk), do konce 17.století se podávání kávy
v kavárnách výrazně rozšířilo i do vnitrozemí a stalo se běžným téměř ve všech zemích Evropy. První
pražská kavárna byla otevřena roku 1714 pod malostranskou Mosteckou věží a provozoval ji Arab,
Georgius Hatalah z Damašku, zvaný Jiří Theodat.
Víte, že ... ?
ŸKáva je po vodě nejpopulárnějším nápojem na světě? Hned po ní následuje čaj. Za rok se na světě
vypije 400 miliard šálků kávy.
ŸNa světových burzách je káva hned po ropě neobchodovanější komoditou.
Ÿ78% Čechů pije kávu, 48% pije minimálně dva šálky denně.
ŸPřed šesti lety vycházelo na každého Čecha 330 šálků kávy za rok, vloni to bylo již 360.
ŸV České republice se vypije více kávy než čaje a její spotřeba rok od roku vzrůstá.
ŸStatisticky nejvíce kávy na světě vypijí Finové. Každý z nich spotřebuje ročně 12kg kávy.
ŸDo produkce kávy je na celém světě zainteresováno více než 25 milonů lidí.
ŸPrůměrná celosvětová úroda činí 550 kg/ha
ŸPouze 20% zrn arabika je kvalitních, ostatní spadají do nižších jakostních tříd
ŸV afrických zemích, produkujících kávu (až na výjimku Etiopie) se káva pije jen velmi málo
ŸČím je káva více upražena, tím více zaniká její charakter a kvalita
Ÿ1. října - Den kávy - slaví se v Japonsku, 19. a 20.října - Svátek kávy - slaví se ve Francii
Káva
Káva v Čechách
Káva je oblíbeným nápojem téměř na celém světě. Některé státy mají vysokou spotřebu kávy a řadí se
na přední místa, jinde naopak upřednostňují více čaj a v konzumaci kávy jsou trochu pozadu. A jak je to
s pitím kávy u nás, v Čechách? Velkou oblibu si tu získal nápoj zvaný "turek", který ovšem nemá
s přípravou pravé turecké kávy nic společného. Jeho přípravu známe patrně všichni - mletá káva se zalije
vodou těsně před bodem varu. Ale jak vlastně vznikl tento, pro nás tak typický způsob jeho přípravy?
S kávou se jako první Češi, alespoň podle historických pramenů, seznámili Heřman Černín z Chudenic
a Kryštof Harant z Polžic při své cestě do dalekého Cařihradu, na sklonku 16. století. Kávu od té doby
čekala ještě velice dlouhá cesta než u nás zdomácněla. Jejímu rozšíření částečně bránila také její příliš
vysoká cena. Až v meziválečném období 20. století se kávě začalo konečně dařit. V té době byly
na vzestupu kavárny, které se stávaly symbolem nového životního stylu. Jejich rozmach bohužel přerušila
2. světová válka, která kromě jiného přinesla i období kávového "půstu" a místo pravé kávy se prodávaly
pouze kávové náhražky, kterými byla cikorka nebo melta.
Ani poválečné období nebylo lepší, soukromé pražírny byly postupně znárodněny a mnohé
prvorepublikové kavárny byly zrušeny. Kvalitních káv byl na trhu velký nedostatek a pro mnohé rodiny byly
cenově nedostupné i kávovary. A možná právě tady jsme u vzniku našeho českého turka, byl to
nejpoužívanější a nejlevnější způsob přípravy kávy.
Dnes už je situace na trhu s kávou úplně jiná, nicméně tento zvyk, nebo spíše zlozvyk přežívá a český
turek má stále mnoho svých příznivců. Existuje nepsané pravidlo, které se ale mnohdy nedodržuje a tím
je, že "turek" by se měl pít zásadně bez mléka.
A jakou kávu vyžaduje český spotřebitel? Měla by být aromatická, silná a buď lehce nasládlá nebo hořká.
To znamená, že více preferujeme zrna z kávovníku Robusta a kávy s výraznější nakyslou chutí nás příliš
neoslovují. Statistiky uvádějí, že dospělý člověk vypije v průměru jeden šálek kávy denně. Praxe je ale
poněkud jiná a Češi holdují pití kávy nepochybně mnohem více. V Čechách je nižší spotřeba instantních
káv v porovnání s kávou zrnkovou, ale v poslední době si začíná pomalu získávat oblibu spotřebitelů.
A abychom v souvislosti s kávou nezůstali pouze u jediného českého vynálezu, kterým je náš důvěrně
známý "český turek", musíme si připomenout záslužnou činnost a jméno pana Zdeňka Žáčka, našeho
významného odborníka v oboru zbožíznalství a kávy zvláště. V roce 1962 mu byl udělen patent
na technologickou přípravu bezkofeinové kávy. A nutno říci, že analýza kávovníkových zrn a následný
vynález bezkofeinové kávy byl pro svět zcela jistě větším přínosem.
Složení kávy
Kávová zrna obsahují desítky organických látek o jejichž fysiologických účincích víme pramálo.
Nepražená káva obsahuje cca 5-15% cukrů, 10-15% bílkovin, 20-25% tříslovin a 10-15% vody. Obsah
tuků je v zelené kávě cca 10-20%, více v odrůdách arabiky. Větší část těchto tuků je obsažena i v uvařené
kávě (turek), při užití papírových filtrů (překapávaná káva) jejich množství v šálku výrazně klesá. Množství
minerálů v kávě není fysiologicky významné.
Pro kávu jako takovou má největší význam kofein, purinový alkaloid (derivát xantinu), který je v kávě
obsažen v pražené arabice cca 0,7-1,4%, v robustě 2,2-2,4%. Kofein je hořký a přispívá k celkové chuti
kávy. Množství kofeinu v běžném šálku kávy (0,5-1,5 dl) se pohybuje od 0,05 g do 0,2 g (tj. 1-3%)
v závislosti na druhu a sortě použité kávy. Vstřebávání kofeinu je poměrně rychlé a maximum koncentrace
v krvi dosahuje již během 1-2 hodin po požití. Metabolisuje se v játrech na více než 25 různých látek, které
jsou posléze vyloučeny močí. Kofein proniká přes placentární bariéru (těhotenství) a proniká
i do mateřského mléka! Působí především na CNS a to dráždivě (zlepšuje vnímání, zrychluje tok
myšlenek),
Káva
Čaj
Káva
Čaj je kulturní nápoj, připravovaný obvykle louhováním lístků rostliny čajovníku v horké vodě. Pro samotné
lísky se také užívá název čaj. Označení čaj se běžně užívá i pro jiné nálevy a odvary různých rostlin
(například tzv. bylinné čaje nebo šípkový čaj).
Jeho pojmenování pochází z výslovnosti čínského 茶 – čcha v mandarínském a kantonském dialektu;
v dialektu méně významného přístavu Sia-men čteno te – odtud pojmenování v některých jiných jazycích.
Historie čaje začíná v Číně zhruba před 5 000 lety. Podle legendy byl panovník Šen Nong nadaným
vládcem, vědcem a obdivovatelem umění. Jeho edikty mj. přikazovaly, aby se voda před pitím
z hygienických důvodů převařovala. Jednoho letního dne roku 2737 př. n. l., když byl se svým dvorem
na návštěvě ve oblasti své říše, se zastavili, aby si odpočinuli. Podle vladařova ediktu začalo služebnictvo
vařit vodu, aby se dvořané mohli napít. Z blízkého keře spadly do vody suché listy a obarvili ji na hnědo.
Císaře jako vědce zaujala tato tekutina , ochutnal ji a zjistil, že působí velice osvěživě. Tak, podle legendy,
vznikl čaj.
První kniha o čaji se v Číně objevuje v roce 780. Popisuje místo původního výskytu čaje, uvádí různé druhy
čaje, jeho přípravu a účinky.
Do Japonska se čaj dostal díky budhistickému knězi roku 805. Během několika set let se pěstování
a příprava čaje dostaly v obou zemích na vysokou úroveň.
V té době se dostávaly do Evropy první zprávy o čaji. Byly to však zprávy velice neúplné a zkreslené. Nikdo
v podstatě nevěděl přesně, co to čaj je a jak se používá.
Prvním Evropanem, který osobně ochutnal čaj a napsal o něm, byl portugalský jezuita Jasper de Cruz.
To bylo v roce 1560.
První čaj přivezly do Evropy (do Lisabonu) portugalské obchodní lodě, později je následovaly lodě
holandské (ty vozili čaj mimo Holandsko také do Francie a baltských zení). Tak se konečně čaj dostal
do Evropy. V té době měla Alžběta I. život ještě před sebou a Rembrandtovi bylo teprve 6 let.
V polovině 17. století byly Holandsko a Francie na prvních místech ve spotřebě čaje. Z roku 1680 pochází
první zmínka o přidávání mléka do čaje. V té době se v Holandsku objevují první restaurace nabízející čaj.
mírně prohlubuje a urychluje dýchání, krátkodobě zvyšuje srdeční činnost a nevýrazně i krevní tlak. Po
opakovaném podání kofeinu v kávě dochází k jevu, zvanému tolerance, kdy krevní tlak již zůstává
u zdravých jedinců a lehkých hypertoniků prakticky neovlivněn. Kofein má výrazné močopudné účinky
a podporuje vylučování žaludečních i žlučových šťáv. Zmenšuje svalovou únavu a vzbuzuje schopnost
vyššího výkonu. V současné době se syntetický kofein užívá jako terapeutická přísada do analgetických
a antipyretických směsí. V injekční formě se aplikuje k povzbuzení dechu a krevního oběhu při
horečnatých stavech a infekčních onemocněních. Užívá se i jako protijed při otravách narkotiky,
alkoholem a jinými drogami.
Léčivá dávka kofeinu je udávána hodnotou cca 0,1 g, zatímco toxická hladina se pohybuje od 0,5 g výše.
Jde však o kvantitativní údaj s vysokou individuální variabilitou. Potíže z případného zvýšeného požití
kofeinu mohou nastat asi při vypití 5ti šálků silné kávy během krátké doby. Často dochází k celkové
nervosvalové předrážděnosti, neklidu a třesu, poruchám trávení, zrychlení či nepravidelnostem srdeční
činnosti až palpitacím a nespavosti. Dlouhodobé požívání většího množství silné kávy (více než 6 šálků
denně) může dle některých medicínských studií zvyšovat riziko výskytu ischemické choroby srdce
a infarktu. Pokud je káva střídmě požívána je však její vliv příznivý.
Čaj
Čaj
Počínaje rokem 1850 začínají Holanďané obchodovat is Amerikou. První čaj přivezl americkým (přesněji
holandským) kolonistům Peter Stuyvesant do tehdejšího New Amsterodamu, dnešního New Yorku. Tehdy
tito holandští usedlíci vypili více čaje než celá Anglie.
Ta byla totiž poslední ze 3 námořních mocností, která začala obchodovat s Čínou a Východní Indií. První
vzorky čaje dorazily do Anglie někdy mezi léty 1652 a 1654. Čaj se stal velmi rychle natolik populární,
že brzy vytlačil anglické pivo jako národní nápoj.
Carské Rusko se s čajem poprvé seznámilo v roce 1618, když tehdejší car dostal darem několik beden
od čínského velvyslance v Moskvě. Ale teprve asi o 70 let později začaly do Číny pro čaj cestovat
karavany. Cesta trvala více než 16 měsíců a absolvovalo ji 200 – 300 velbloudů. Z toho je zřejmé, že čaj
si mohli dopřát jen velmi bohatí. Cena čaje klesla teprve po smrti Kateřiny Veliké. Ten se tak postupně
stával národním nápojem, který Rusům vyhovoval: byl silný, horký a povzbuzující. Čaj velmi zlevnila
transsibiřská magistrála postavená v roce 1900. I když Říjnová revoluce v roce 1918 zásadním způsobem
změnila ruskou společnost, čaj zůstal (i s vodkou) stále národním nápojem.
V roce 1885 byla založena firma Josef Horn a spol. v Chřibské u Rumburka v Čechách, která jako první
u nás dovážela a balila čaj
Víte, že ... ?
ŸKáva je po vodě nejpopulárnějším nápojem na světě? Hned po ní následuje čaj. Za rok se na světě
vypije 400 miliard šálků kávy.
ŸČaj je třetí nejoblíbenější nápoj na světě a to hned po vodě a kávě?
ŸČaj pochází z Číny
ŸČaj obsahuje také kofein (ve spojení s čajem označovaný také jako tein), avšak do těla se uvolňuje
velmi pozvolna.
ŸZelený čaj je zdravější než černý čaj.
ŸOznačení čaj by mělo být používáno jen v případech, kdy byl nápoj připraven z čajových lístků.
Složení čaje
Katechin - snižuje riziko rakoviny Potlačuje již vzniklé nádorové choroby Zmírňuje jejich mutace Snižuje
oxidaci vyvolanou aktivním kyslíkem Brání zvyšování hladiny cukru v krvi Ničí a likviduje bakterie Působí
proti bakteriím, vyvolávajícím karies (zubní kaz) Odstraňuje nepříjemný zápach z úst Dávají zelenému čaji
jeho příjemnou chuť.
Kofein - stimuluje organismus, odstraňuje únavu a ospalost Odvodňuje organismus.
Vitamín C - snižuje a potlačuje stres Chrání před nachlazením.
Vitamín B komplex - podporuje látkovou přeměnu cukrů.
Aminobutylkyseliny - snižují krevní tlak.
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one