Zdě vložte informace o Vašem eshopu (adresa provozovny, kontakty atd.)

Na stránkách se pracuje omlouváme se
 

Záhlaví stránek „Otevřený a poctivý přístup ke klientům se vždy vyplatí.”

 
 

Exkluzivní investice

Slovo diamant má původ v řeckém Adamas - nepřemožitelný, diamant je nejtvrdším materiálem na světě. Ačkoli je jeho Výskyt rozhodně unikátní, je tvořen Jednim z Nejvíce zastoupených stavebních prvků v přírodě - uhlíkem. Atomy uhlíku jsou spojeny krátkými pevnými vazbami v krychlové krystalické mřížce.Krystalizace probíhá za krajních podmínek, kdy tlak přesahuje 70 000 kilogramů na centimetr čtvereční teplota je vyšší neľ 1300 ° C, coz odpovídá podmínkám v hloubkách cca 100-200 km pod povrchem Země.
Své díky tvrdosti je diamant schopný cestovat zemskou kůrou na povrch, kam je vytlačován vulkanickou horninou, v truc je usazen. Dva druhy TÉTO horniny se nazývají kimberlit lamproit, jedna od druhé Téměř se neliší.
Místem původního výskytů diamantů jsou ložiska magmatického původu, tzv.. Primární ložiska, kdy jsou diamanty rozptýleny jako akcesorické minerály ve velmi tmavých horninách pocházejících ze svrchního zemského pláště. Tyto horniny se nazývají kimberlity (kimberlit neboli modrá hornina podle města Kimberley v Jihoafrické republice). K zemskému povrchu vystoupily ve forme mohutných sopouchů, těles komínovitého tvaru. V pripade kimberlitových komínů však dochází ke zužování směrem do hloubky, proto Často se hovoří o "mrkvovitém" tvaru kimberlitů. Zdaleka ne všechny kimberlity jsou diamantonosné. Některé neobsahují diamanty vůbec, jiné v koncentracích, Jež neumožňují ekonomickou těžbu. V primárních ložiscích se vždy vyskytuje více hlušiny, avšak diamanty Mají krásný celistvý krystalový tvar, Nebot unikly mechanický namáhavému transportu do sekundárních depozitů.
Někdy Dochází k uvolňování diamantů z kimberlitu či lamproitu erozí. Dalších či působením přírodních sil (voda, vítr). Všechny horniny na zemském povrchu bez rozdílu podléhají zvětrávání erozi předevąím v důsledku Působení povětrnostních vlivů, kdy Zejména voda ze srážek spolu se střídáním denních nočních teplot rozrušuje horniny v blízkosti zemského povrchu. Tmavé minerály se rychle rozkládají vytváří se žlutá zvětralina (v ložiscích diamantů nazývaná "žlutá Zemina"). Tekoucí voda ji pak Společně s diamanty odnáší do řek, kde diamanty díky Své větší měrné hmotnosti klesnou do říčního Koryta Nebo pokračují dále k ústí řek Pobřeží oceánu. V určitých místech (například meandrech vodních toků) se pak Zvyšuje Jejich koncentrace vznikají tzv.. sekundární ložiska.
Odhaduje se, že pro kimberlit nalezeny v Africe pochází z doby 70 až 150 milionů let vzdálené, kdy v zemské kuře vznikla obrovská trhlina, who způsobila oddělení kontinentu.
Za dobutamin, kdy se lidé zajímají o diamanty se vyvinula celá řada způsobů, jak Tyto nejvzácnější kameny hledat. Tzv. prospekční metody se specializují Stále více se využívá jak původních, tak nejmodernějších technologií. Oblasti možného výskytů diamantů se prozkoumávají vzduchem, i Přímo v terénu - hledáním minerálů, Které se nacházejí v okolí kimberlitu, u diamantonosných sopouchů. Prospekční činnost je velmi časově i finančné náročná. Proto se provádí Systematický, Může trvat i Několik let. Nejvíce jsou prohledávána místa jako je Sibir, Finsko, Venezuela, Bolívie, Grónsko, Austrálie, Čína Kanada.
Zpracování diamantů

Cena diamantů byla po staletí Přímo úměrná jeho váze. Diamantové šperky osazovaly Pouze se surovými kameny. Být Jinak tomu ani nemohlo, protoze diamant jako nejtvrdší pozemský nerost nikdo nedokázal opracovat.
Změna prišla na přelomu 14. 15. století. Tehdy objevil Belgičan Lodewijck van Bercken Způsob řezání diamantů Jiným diamantem. Dnes platí, že do chvíle, kdy je diamant vsazen do klenotu, ztrácí v průměru polovinu váhy, kterou mel jako surový kámen.

Mistrovské dílo dovednosti
Neopracovaný neleštěný diamant vypadá jako nezajímavý kousek skla. Opracování až po vybroušení faset se rozvine do slávy třpytu. Pouze důkladným prostudováním surového kamene je možno dosáhnout co největšího opracovaného diamantů s co nejmenším počtem nečistot. Tato práce vyžaduje obrovskou zkušenost podrobnou znalost diamantové krystalografie možných nečistot přítomných v diamantů. Jaký konečný tvar bude tento kámen Mít?

Jak vypadá brilantní
Nejčastěji používaným brusem je kulatý briliant. Typický kulatý brilantní má celkem 57 faset neboli plošek: Tabulku (Velkou fasetu uprostřed), 32 faset na korunce (horní části briliantu) 24 faset v pavilonu (dolní části briliantu zakončené špičkou). Pri broušení ztrácí přes polovinu Své původní váhy.


Další Možné tvary jsou MARKÝZA, ovál, slza, srdce, smaragdový brus, čtverec, trojúhelník, osmihran další. Výsledek závisí na tvaru surového diamantů je to jistě Míry určován i módou. V současné dobe pozorujeme velký příliv Nových tvaru na trh.

Nejstabilnější investice posledního desetiletí
V průběhu času je diamant díky svému konzervativnímu stálému nárůstu vyhodnocen Společně se zlatem jako nejstabilnější investiční nástroj. Toto se projevilo předevąím v krizi dobách ekonomických. Od poloviny roku 2007 prudce narůstal zájem o investiční diamanty (souvislost s hypoteční krizi), coz zvedalo velmi Významné Jejich cenu až do poloviny roku 2008. Od TÉTO doby je cena stabilní (Ovšem roste síla dolaru, coz se projevilo PŘI nárůstu reálné hodnoty), pouze ke Konci roku 2008 Byl lehký Pokles tržních cen. Nicmene i přes toto Byl celkový nárůst za rok 2008 v kladných číslech.
Symbol bohatství prosperita
Od pradávna součásti pokladů, korunovačních klenotů v luxusní dědictví významných rodů bylo zlato diamanty. Dnes si napríklad anglickou Mystic na veřejnosti nedokážeme představit bez krásných diamantových šperku. Taktéž všechny populární osobnosti krášlí nějaký Diamantový šperk.
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one